Beton bestellen

De kwaliteit en duurzaamheid van beton wordt bepaald door de juiste samenstelling van de betonmortel en een goede verwerking daarvan. Bij het bestellen van betonspecie is het daarom belangrijk dat u duidelijk maakt aan welke eisen de betonspecie bij aflevering en na verharding moet voldoen. Komt u er niet uit of wilt u graag advies van ons? Bel dan 0344-612287 of mail naar info@tielbeton.nl. Om de kwaliteit te waarborgen raden wij aan te werken met een controlelijst waarin het volgende aan de orde komt:

Beton bestellen checklist

sterktewaarde

milieuklasse

consistentiegebied

cementsoort en -klasse (hoogovencement, portland- of portlandvliegascement)

aard van de constructie (gewapend, ongewapend, voorgespannen beton)

betonsoort (licht, normaal of zwaar beton)

toeslagmateriaal

soort hulpstof (plastificeerder, vertrager, versneller, en dergelijke)

grootste korrelafmeting (maximale diameter 32 of 16 millimeter)

bijzondere eigenschappen – eventuele toepassing betongranulaat

stortwijze (pomp, kraan, glijgoot, stortkoker, kubel)

stortsnelheid

datum

starttijd van de stort

afleveradres

Ga voor het beste beton en bel vandaag nog voor een offerte